Kako nastaju
Somboled sveže mleko i jogurt

Mi u Somboledu svakog dana prikupljamo sveže mleko sa domaćih pašnjaka i posebnu pažnju posvećujemo njegovom kvalitetu. Od momenta kada ga sakupimo sa farme, sve do konačnog proizvoda, Somboled mleko je saveznik svakog prirodnog, svežeg obroka i aktivnog dana.

Kvalitetna stada u adekvatnim uslovima gajenja kod naših lokalnih farmera daju nam najkvalitetnije sveže mleko! Uz balansiranu ishranu na sopstvenim poljima i primenom higijenskih mera, isporučuju nam mleko vrhunskog kvaliteta. Da bi se njegov kvalitet sačuvao na putu od farme do naših proizvoda sa omiljenim ukusom, mleko se odmah posle muže hladi na 4C, do momenta transporta, poštujući hladni lanac. Na ovaj način, sačuvane su sve prirodne osobine mleka koje odlikuju Somboled proizvode.

U roku od 12 - 48 sati mleko se isporučuje našoj mlekari, gde u strogim uslovima kontrolišemo kvalitet i nastavljamo proces proizvodnje. Kada se ovaj ciklus zaokruži, donosimo vam ukusne mlečne proizvode napravljene sa dušom.