Istorijat

Osnivanje

IstorijatIstorija kompanije Somboled počinje davne 1934. godine i vezuje se za ime "Švajcarska sirana", pod kojim je osnovana. Godinu dana nakon osnivanja, Mlekara "Švajcarska sirana" dobila je novog vlasnika, čuvenog poslodavca i veleposednika, Eugena Grabinskog, koji je velikim investiranjem u izgradnju novih pogona i topionice sira značajno proširio kapacitete ove mlekare. Za vreme Eugena Grabinskog, započet je proces ulaganja u otkup sirovog mleka i stvaranje ozbiljne sirovinske baze u Somboru i okolini, koja će u kasnijem periodu značajno uticati na dalji razvoj ove mlekare.

Mleko sa salaša

Želeći da što više stimuliše proizvodnju i otkup mleka, Eugen Grabinski osnovao je otkupne stanice za preradu mleka u okolnim mestima u blizini Sombora: Stanišiću, Kljajićevu, Staparu, Sivcu, Crvenki, Deronjama... Tadašnji vlasnik Mlekare, Eugen Grabinski, započinje partnersku saradnju sa zainteresovanim seljacima sa okolnih salaša, koja se tada ogledala u kupovini krava i njihovoj otplati kroz redovnu isporuku mleka. Dnevno se tada od proizvođača sirovog mleka, bilo njihovom ličnom dostavom u mlekaru bilo organizovanim prevozom zaprežnim kolima i železnicom, u proseku otkupljivalo od 4.000 do 5.000 litara mleka.

Duga tradicija u proizvodnji sira

Proizvodni program, za ono vreme, bio je bogat i raznovrstan. Mlekara je, osim svežeg mleka, proizvodila razne vrste sireva i maslaca, a posebno se vodilo računa o kvalitetu i ambalaži proizvoda. Među poznatim sirevima, Mlekara je proizvodila Helgu, Veru i Somboski sir... Pored sireva, u asortimanu Mlekare nalazili su se i čajni maslac od svežeg pasterizovanog mleka, kao i brojni sirni specijaliteti, sa dodatkom začina poput paprike i bibera. 

Gradska mlekara

Tokom Drugog Svetskog rata, Mlekara je privremeno prestala da radi a preradne otkupne stanice su se zatvorile. U istom periodu, tadašnji vlasnik Eugen Grabinski napustio je zemlju. Godine 1944. Upravu nad mlekarom preuzeo je grad Sombor. Mlekara se pripaja Zemljoradničkoj zadruzi i integriše u Narodno mlekarstvo Vojvodine, a 1951. godine se osamostaljuje u Gradsku mlekaru.

Nastanak imena "Somboled"

Dalji razvoj Gradske mlekare vezuje se za izgradnju novog pogona i prvu probnu proizvodnju sladoleda, 1968. godine. Somborska mlekara je u tadašnjoj SFRJ, pored zagrebačkog Leda, bila jedina mlekara koja se opredelila za proizvodnju sladoleda. Na velikom konkursu "Večernjih novosti", novoizgrađena fabrika dobila je ime "Somboled", koje se održalo do današnjih dana.

Prvi dani čuvene Somborske fete

 Početkom osamdesetih godina mlekara Somboled je značajno proširila svoje kapacitete izgradnjom novog fabričkog postrojenja, sa maksimalnim dnevnim kapacitetom prerade mleka od 100.000 litara. Najsavremenija tehnologija u proizvodnji sira, zasnovana na ultrafiltraciji mleka i automatizovanoj proizvodnji, po prvi put je bila predstavljena kroz proizvodnju najpre Somborskog, a zatim Feta sira. Pre skoro 30 godina, u Somboledu je nastala čuvena Somborska feta, danas omiljeni feta sir potrošača u Srbiji.

Vlasnička transformacija

1991. godine Somboled postaje Deoničarsko društvo, a 2000. godine registruje se, po tada važećem zakonu, kao Akcionarsko društvo za proizvodnju i preradu mleka.
Somboled 2003. godine postaje deo Dukat mlečne industrije
1991. godine Somboled postaje Deoničarsko društvo, a 2000. godine registruje se, po tada važećem zakonu, kao Akcionarsko društvo za proizvodnju i preradu mleka.
Somboled 2003. godine postaje deo Dukat mlečne industrije

Zahvaljujući 26 miliona EUR vrednoj investiciji, koliko je Dukat uložio u našu somborsku mlekaru, Somboled je danas jedna od najsavremenijih mlekara ne samo u Srbiji već i u regiji. U maju 2007. godine Dukat mlečna industrija pa tako i Somboled, ulaze u sastav francuske Lactalis grupe, danas jedne od vodećih mlečnih grupacija u svetu.